Jeśli Twoja placówka potrzebuje wsparcia i pomocy w zakresie organizacji i realizacji nauczania i wychowania dla uczniów z autyzmem lub Zespołem Aspergera, nasza Fundacja może Ci pomóc w osiągnięciu sukcesu.

Promowanym przez naszą Fundację kierunkiem oddziaływań jest filozofia behawiorystyczna opierająca się na metodach i technikach behawioralnych ale także na personalistycznym ujęciu osoby niepełnosprawnej i jej środowiska życia.

Superwizją obejmujemy placówki na terenie całej Polski (przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej itp.). Szczegółowy zakres superwizji może obejmować jeden z poniższych obszarów lub wszystkie w zależności od potrzeb placówki:

  • Analiza zachowań trudnych i niepożądanych konkretnych uczniów wsparcie i pomoc w zakresie tworzenia programów wspierających i modyfikujących zachowania ewaluacje programowe nadzór w realizacji
  • Wsparcie i pomoc w obszarze diagnostycznym (diagnoza funkcjonalna) budowa IPET wraz z realizacją zajęć
  • Indywidualny dobór metod i technik do potrzeb konkretnego ucznia wraz z realizacją zajęć

Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Telefon: 663 659 343

E-mail: biuro@fundacjaallot.pl