Warto przeczytac

„Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” – premiera książki

Pod patronatem Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem Mada, nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, ukazała się książka pt. Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka pod redakcją naukową dr Katarzyny Patyk i dr Marii Panasiuk.
„Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka”
Redakcja naukowa: Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk

Autorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, omawiają tak istotne formy pomocy i przeciwdziałania społecznej izolacji, jak: Model Pozytywnego Wspierania Zachowań, trening umiejętności społecznych, tworzenie przyjaznego środowiska sensorycznego czy przełamywanie barier w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Programy te są dostosowane do polskich realiów i zostały omówione na przykładzie działalności wybranych polskich organizacji pozarządowych. Szczególną uwagę autorzy zwracają na istotny wkład rozwojowo-wychowawczy środowiska rodzinnego w proces rewalidacji. Omawiają też pojawiające się problemy związane z wartościowaniem, samooceną oraz trudnymi przeżyciami emocjonalnymi.

Książka ukazuje różne aspekty funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sposób całościowy i komplementarny. Skierowana jest do pracowników ośrodków specjalistyczno-diagnostycznych, ośrodków rewalidacyjnych i edukacyjnych oraz rodziców. To także inspirujące źródło wiedzy dla studentów takich kierunków jak psychologia, pedagogika, antropologia, socjologia i polityka społeczna.

Książka wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie i – jestem o tym przekonany – przyczyni się do jeszcze większego i lepszego zaangażowania w wielospecjalistyczne wspomaganie młodych osób z ASD i ich rodzin. Jest cennym źródłem informacji zarówno dla praktyków, jak i dla osób zajmujących się badaniami naukowymi. prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

dr Katarzyna Patyk – oligofrenopedagog, pracownik naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dyrektor Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju INSIGNIS, specjalista usprawniania dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i ASD, terapeuta SI. Autorka licznych publikacji na temat edukacji i rewalidacji osób z ASD, współtwórczyni oryginalnej metody SOUK: Skali Oceny Umiejętności Komunikacyjnych dla dzieci z ASD. Od niemal 20 lat zajmuje się problematyką autyzmu: prowadzi terapię indywidualną, opracowuje diagnozy funkcjonalne, nadzoruje indywidualne programy terapeutyczne, a także prowadzi szkolenia na terenie całej Polski.

dr Maria Panasiuk – wieloletni pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, psycholog rewalidacyjny, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Współautorka resortowych programów opieki nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Autorka i współautorka książek oraz wielu artykułów naukowych z zakresu psychologii rewalidacyjnej i spektrum ASD, a także wielospecjalistycznych metod diagnostyczno-terapeutycznych z tych obszarów.

Data wydania:  październik 2017
ISBN: 978-83-7489-702-0
EAN: 9788374897020
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format:  165 x 235 mm
Liczba stron: 440 s.
Patronaty: Fundacja Synapsis, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Autyzmidealny.pl, Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA
Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www: https://goo.gl/ELhQD4

Wybrane publikacje

Proces edukacyjno-terapeutyczny dzieci z autyzmem w klasach I-III szkoły podstawowej w perspektywie zmian rozwojowych – badania własne K. Patyk
– D. Marzec, J. Miękina (red.), Autyzm wyzwaniem XXI wieku, Wyd. AJD, Częstochowa 2017.

Nowy kolega (opowiadanie psychoedukacyjne o potrzebach i zrachowaniach ucznia autystycznego w szkole) K. Patyk
Materiały metodyczne dla nauczycieli lubelskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, Lublin 2014.

Profil diagnostyczno-terapeutyczny w rewalidacji umiejętności komunikacyjnych w autyzmie. Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych (SOUK) K. Patyk, M. Panasiuk
Wyd. KUL, Lublin 2014 (rec. prof. dr hab. T. Gałkowski) .

Miłość i przyjaźń w narracjach osób z niepełnosprawnością intelektualną K. Patyk
–„Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2012, nr 1.

  „Postępy dzieci z ASD w pierwszych latach edukacji szkolnej” K. Patyk
–„Dziecko Autystyczne”, 2012, nr 2

Rozwój psychospołeczny dzieci autystycznych w pierwszym etapie edukacyjnym K. Patyk
Niepublikowana rozprawa doktorska, UMCS 2010 r. (rec. prof. dr hab. T. Gałkowski, prof. dr hab. J. Kirenko)

„Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej?” K. Patyk
„Edukacja i Dialog”, 2010, nr 1/2

„Szanse i zagrożenia edukacji dzieci autystycznych w Polsce”, K. Patyk
–Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, pod red. Z. Palak, A. Bujnowskiej. Lublin 2010.

„Wykorzystanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej – zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem, przydatne wskazówki”, K. Patyk
–„Pedagogika Specjalna”, 2009, nr 4

  „Uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci autystycznych” K. Patyk
–„Rewalidacja”, 2009, nr 2

  „Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych” K. Patyk
–„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2009 nr 7

„Metody i formy pracy z uczniem autystycznym” K. Patyk
–„Nowa Szkoła” , 2009, nr 5

  „Warsztat metodyczny pedagoga specjalnego” K. Patyk
–„Edukacja i Dialog”, 2008, nr 11

  „Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej?” K. Patyk
–„Edukacja i Dialog”, 2010, nr 1-2

  „Wiedza pedagogów na temat specyfiki pracy z dzieckiem autystycznym i możliwości jej zastosowania w terapii” K. Patyk
–„Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 2008, nr 27

„Jak rozpoznać autyzm u swojego dziecka” K. Patyk
–„Strefa Kobiet”, 2006, nr 1

  „Dziecko autystyczne w klasach integracyjnych” K. Patyk
–„Wychowawca”, 2008, nr 10