Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców osób z ASD (autystycznym spektrum zaburzeń), nasza Fundacja oferuje usługi w postaci tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych (na potrzeby edukacji domowej) oraz programów terapeutycznych. Dzięki instruktażowi każdy rodzic będzie w stanie realizować wytyczone w programach cele. W zależności od oceny dynamiki rozwojowej osoby z ASD (uzyskanie programu warunkowane jest wcześniejszą diagnozą funkcjonalną) jak i możliwości środowiska domowego – program może być realizowany w okresie od 3 do 6 miesięcy.