Profesor Janusz Kocki
pediatra, genetyk

Od 1988 r. pracuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Lekarz medycyny, specjalista pediatra I i II stopień, specjalista genetyk kliniczny. Kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej.

Angażuje się w działalność społeczną jako współorganizator corocznego integracyjnego balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych „Bal na… 47 chromosomów”. Od wielu lat współpracuje z pozarządowymi organizacjami samopomocowymi rodziców dzieci z różnymi chorobami genetycznymi – dzięki społecznemu zaangażowaniu wiele organizacji uzyskało projekty finansujące działalność tych organizacji. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych, ogólnopolskich, interdyscyplinarnych konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Współdziałanie we wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego” (2002, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016) oraz wielu innych konferencji tematycznych: „Kazuistyka wieku rozwojowego – Casus pro diagnosi”, „Wspomaganie dzieci z zespołami genetycznymi. Wady cewy nerwowej”; „Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska”, „Medycyna personalizowana (3 edycje): Genom – etyka – prawo (2011), Genom – architektura – szkoła – design (2014) i Genom – człowiek – świat – zagrożenia (2016).

Wymiernym rezultatem ww. konferencji naukowo-szkoleniowych były praktyczne warsztaty terapeutyczne (bezpłatne), w których przeszkolono ok. 1000 rodziców, studentów i terapeutów.