Zespół naszych specjalistów w oparciu o wywiad wstępny i diagnozę funkcjonalną opracowuje indywidualny program terapeutyczny. Specjalizujemy się głównie w terapii osób z autyzmem i Zespołem Aspergera ale jesteśmy również otwarci na potrzeby osób z innymi niepełnosprawnościami.

Indywidualny Program jest spójny w swoich założeniach dla każdej formy terapii z której będzie korzystać dana osoba, co pozwala ukierunkować działania wszystkich terapeutów na konkretne cele w obszarze potencjału rozwojowego.

Specjalizujemy się w terapii ukierunkowanej na uczenie określonych umiejętności (umiejętności deficytowych), ich generalizacji w środowisku oraz profilaktyce zachowań niepożądanych. Cele te realizowane są w trakcie różnych form zajęć terapeutycznych, które z racji przyjętej i znanej rodzicom terminologii określamy jako:

 • terapia SI (integracji sensorycznej)

 • terapia ręki

 • terapia logopedyczna

 • terapia zaburzeń jedzenia

 • terapia psycho-pedagogiczna – ogólnorozwojowa

 • arteterapia, sensoryczna plastyka

 • choreoterapia

 • muzykoterapia

 • dogoterapia

 • terapia zajęciowa

Różnego rodzaju treningi:

 • Trening Umiejętności Społecznych

 • Trening Teorii Umysłu

 • Trening Samoobsługowy

 • Trening Komunikacji Społecznej