Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi

Liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już teraz.

Termin szkolenia: 13 – 17 styczeń 2020 r
Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową )
Wymiar szkolenia: 40 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 750 zł od osoby za 4 moduły szkolenia.
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Warunkiem zakwalifikowania się na kurs jest wpłacenie 600 zł.
Warunki szkolenia: uczestnicy zapewniają sobie samodzielnie nocleg oraz ciepłe posiłki w trakcie szkolenia

Nr konta:
Fundacja Allot w Lublinie,
Raiffeisen Polbank 67 1750 0012 0000 0000 3858 3654

Odbiorca szkolenia: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci i inni specjaliści pracujący na co dzień z osobami niepełnosprawnymi (istnieje możliwość, aby w szkoleniu brali również udział rodzice dzieci niepełnosprawnych)

Program szkolenia:

MODUŁ 1 - TEORETYCZNE PODSTAWY STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

MODUŁ 2 – WARSZTAT DIAGNOSTYCZNY

MODUŁ 3 - TECHNIKI UCZENIA OPARTE NA STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA

MODUŁ 4 - PRACA NAD ZACHOWANIAMI TRUDNYMI W OPARCIU O STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

Zapisuję się na kurs:
Terapia behawioralna w praktyce
4-modułowe szkolenie specjalistyczne

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon:

Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o nowych szkoleniach na mój adres e-mail.
TakNie

* Zaakceptowanie powyższych punktów jest wymagane w celu wysłania formularza.

Dział I
Uczeń/osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Strategia (pedagogika) TEACCH w oddziaływaniach edukacyjno-terapeutycznych wobec osób z autyzmem

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 16 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 500 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Treningi behawioralne i sensoryczne ograniczające lub eliminujące wybiórczość jedzenia u dzieci

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Intensywna interakcja z dzieckiem z autyzmem fundamentem efektywnej komunikacji

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Systemy efektywnej komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) dla osób z autyzmem

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Autyzm i Zespół Aspergera - co nauczyciel winien wiedzieć

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Technologia w służbie komunikacji osób z ASD (autystycznym spektrum zaburzeń)

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Strategie metodyczne kształtowania umiejętności zabawy u małych dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Trening umiejętności społecznych dla małych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Trening umiejętności społecznych dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i Zespołem Aspergera

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Trening komunikacyjny dla dzieci z autyzmem

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Behawioralne programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń (wyłącznie dla osób po szkoleniu behawioralnym)

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

PEP-R i TTAP – narzędzia oceny funkcjonalnej dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD.

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową.)
Wymiar szkolenia: 20 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 500 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Praktyczne zastosowanie metody zachowań werbalnych we wczesnym wspomaganiu i edukacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 20 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 615 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:

wyłącznie dla osób po szkoleniu behawioralnym
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Metodyka nauczania w klasach I-III uczniów z autyzmem

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 15 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 370 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Psychologia rewalidacyjna i metodyka zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z autyzmem na różnych etapach edukacyjnych

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – założenia rewalidacyjne z wykorzystaniem metody SI

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 20 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 500 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Przygotowanie i szkolenie zawodowe osób z autystycznym spektrum zaburzeń

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Praca terapeutyczna z rodzicami osób z autystycznym spektrum zaburzeń na etapie wczesnego wspomagania i edukacji szkolnej

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autystycznym spektrum zaburzeń – co nauczyciel winien wiedzieć

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Efektywna praca edukacyjna i wychowawcza z uczniem z Zespołem Aspergera

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Tworzenie i realizacja programu "Język w sytuacjach społecznych" dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmem

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Zachowania niepożądane i trudne - działania prewencyjne i modyfikacja behawioralna

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 20 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 500 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Wykorzystanie arteterapii i sensorycznej plastyki na zajęciach rewalidacyjnych z uczniami/osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Podstawy metodyki nauczania języka polskiego uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Podstawy metodyki nauczania historii i wiedzy o spoleczeństwie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Podstawy metodyki nauczania katechezy uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Treningi i techniki relaksacyjne jako sposoby radzenia sobie ze stresem przez osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Diagnoza i trening teorii umysłu o osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Autyzm – problematyka prawna

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Metoda skryptów behawioralnych w treningach komunikacyjnych dzieci/osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Plany aktywności – strategia rozwijania samodzielności dzieci/osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Dział II
Uczeń z ADHD/ADD

Funkcjonowanie ucznia z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej i Zaburzeniami Koncentracji Uwagi ADHD w środowisku szkolnym – strategie terapeutyczne i wychowawcze

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Dział III
Uczeń niepełnosprawny

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
w ramach edukacji włączającej

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Świadome kierowanie rozwojem ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieranie umiejętności komunikacyjnych poprzez stosowanie form wspomagających i alternatywnych

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Jak rozwijać myślenie matematyczne uczniów – łamigłówki i zagadki w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Metoda Ośrodków Pracy w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Aspekty prawne nauczania, wychowania i terapii uczniów niepełnosprawnych w szkolach masowych i specjalnych

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywnaia tego, co jest trudne

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Dział IV
Uczeń ze specyfcznymi trudnościami w uczeniu się

Integracja Sensoryczna w terapii pedagogicznej (szczególnie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się)

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Dział V
Klasa szkolna

Trudna klasa – jak sobie radzić z niepożądanymi zachowaniami w klasie

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Jak oswoić emocje dzieci – bajki terapeutyczne i opowiadanie psychoedukacyjne w pracy wychowawczej

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 250 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Przyjazna i udana współpraca z rodzicami – strategie na trudnych rodziców

Miejsce szkolenia: Lublin (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia będą wysyłane drogą mailową)
Wymiar szkolenia: 6 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 200 zł od osoby
Procedura kwalifikacyjna:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Zapisuję się na kurs:
(prosimy o zaznaczenie wybranego szkolenia)

Strategia (pedagogika) TEACCH w oddziaływaniach edukacyjno-terapeutycznych wobec osób z autyzmemTreningi behawioralne i sensoryczne ograniczające lub eliminujące wybiórczość jedzenia u dzieciIntensywna interakcja z dzieckiem z autyzmem fundamentem efektywnej komunikacjiSystemy efektywnej komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) dla osób z autyzmemAutyzm i Zespół Aspergera - co nauczyciel winien wiedziećTechnologia w służbie komunikacji osób z ASD (autystycznym spektrum zaburzeń)Strategie metodyczne kształtowania umiejętności zabawy u małych dzieci z autystycznym spektrum zaburzeńTrening umiejętności społecznych dla małych dzieci z autyzmem i Zespołem AspergeraTrening umiejętności społecznych dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i Zespołem AspergeraTrening komunikacyjny dla dzieci z autyzmemBehawioralne programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń (wyłącznie dla osób po szkoleniu behawioralnym)PEP-R i TTAPP – narzędzia oceny funkcjonalnej dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD.Praktyczne zastosowanie metody zachowań werbalnych we wczesnym wspomaganiu i edukacji osób z autystycznym spektrum zaburzeńMetodyka nauczania w klasach I-III uczniów z autyzmemPsychologia rewalidacyjna i metodyka zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z autyzmem na różnych etapach edukacyjnychDiagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – założenia rewalidacyjne z wykorzystaniem metody SIPrzygotowanie i szkolenie zawodowe osób z autystycznym spektrum zaburzeńPraca terapeutyczna z rodzicami osób z autystycznym spektrum zaburzeń na etapie wczesnego wspomagania i edukacji szkolnejIndywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autystycznym spektrum zaburzeń – co nauczyciel winien wiedziećEfektywna praca edukacyjna i wychowawcza z uczniem z Zespołem AspergeraTworzenie i realizacja programu Język w sytuacjach społecznych dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmemZachowania niepożądane i trudne - działania prewencyjne i modyfikacja behawioralna

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon:

Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o nowych szkoleniach na mój adres e-mail.
TakNie

* Zaakceptowanie powyższych punktów jest wymagane w celu wysłania formularza.