Dr nauk hum. Katarzyna Patyk
Prezes Zarządu Fundacji Allot

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Specjalista usprawniania osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z autystycznym spektrum zaburzeń. Realizuje terapie z dziećmi autystycznymi w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie. Posiada uprawnienia do terapii SI, behawioralnej, metod AAC i wielu innych. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim potrzebami konkretnego dziecka oraz jego otoczenia. Dostosowuje metody pracy do dziecka, tak aby umożliwić mu rozwój na miarę jego możliwości. Od wielu lat przewodniczy zespołowi diagnostycznemu specjalizującemu się w rozpoznawaniu całościowych zaburzeń rozwoju – w tym szczególnie autyzmu i Zespołu Aspergera.

Autorka koncepcji i koordynator czterech kierunków studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
2. Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
3. Terapia pedagogiczna  z rewalidacją dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Autorka licznych publikacji na temat edukacji i rewalidacji osób z ASD, współtwórczyni oryginalnej metody SOUK – Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych dla dzieci z ASD (KUL, 2014). Jej praca doktorska uzyskała wyróżnienie, a poświęcona była rozwojowi psychospołecznemu dzieci autystycznych w pierwszym etapie edukacyjnym (UMCS, 2010 r.). Najnowsza publikacja pod jej redakcją i M. Panasiuk, dotyczy istotnych kwestii związanych z dojrzewaniem i dorosłością osób z ASD: „Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autystycznym spektrum zaburzeń. Teoria i praktyka”. GWP, Gdańsk 2017.

Problematyką autyzmu zajmuje się od kilkunastu lat: prowadzi terapie indywidualne, opracowuje diagnozy funkcjonalne, nadzoruje indywidualne programy terapeutyczne, prowadzi szkolenia na terenie całej Polski. Prywatnie jest matką dorosłej osoby z autyzmem.

Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklicznych, ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Bądźmy razem – światowy dzień autyzmu” (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Inicjuje wiele akcji promujących wiedzę o osobach z ASD , między innymi  opracowała materiały do zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów ze szkół podstawowych, w których znajduje się opowiadanie psychoedukacyjne jej autorstwa „Nowy kolega” (2014 r.); była inicjatorką stworzenia teledysku i autorką teksu piosenki „Dwa światy, jeden czas” (2016 r.)