Dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk
pediatra

 Pediatra, neurolog dziecięcy. Pracuje w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz wczesnego wspomagania w rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jej główne zainteresowania zawodowe obejmują zaburzenia neurorozwojowe u dzieci oraz mózgowe porażenie dziecięce. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Psychomotoryki, realizującą program usprawniania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Jest koordynatorką i główną przedstawicielką w Polsce organizacji European Academy of Childchood Disability (EACD). Jest także współautorką publikacji naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach akademickich.