Wiele osób z autyzmem czy Zespołem Aspergera w okresie dorosłości doświadcza poczucia osamotnienia i niezrozumienia przez otoczenie. System wsparcia i fachowej terapii często kończy się po etapie szkolnym. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom w naszej Fundacji stworzony został program przeciwdziałania alienacji społecznej dorosłych osób z ASD. W ramach działań początkowych uruchomione zostały Kluby Dorosłych – realizujące programy z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy Klubów mają możliwość nauczyć się planowania rozwoju osobistego, uczestniczą w programie Rozwoju Samoświadomości i Maksymalizacji Bezpieczeństwa Osobistego, rozwijają umiejętności życiowe.

W dalszym działaniach nasza Fundacja planuje:

  • uruchomienie staży zawodowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, szkolenia dla pracodawców

  • stworzenie systemu mieszkań treningowych oraz mieszkań wytchnieniowych

  • założenie spółdzielni socjalnej

  • budowa rodzinnego domu pomocy dla osób z ASD (autystycznym spektrum zaburzeń).