W naszej Fundacji prowadzimy diagnozy w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera. Realizowane są one przez zespół interdyscyplinarny (specjaliści z wielu dziedzin naukowych specjalizujących się w zaburzeniach neurorozwojowych – Przewodniczącą Zespołu jest dr Katarzyna Patyk-Wieczorek Prezes Fundacji Allot) i kończą się diagnozą medyczną (psychiatryczną). Proces diagnozy realizowany jest podczas 2-3 spotkań. Każdy rodzic może liczyć w trakcie diagnozy na fachowe wsparcie i atmosferę życzliwości i zrozumienia. Szczegóły podajemy telefonicznie.

W ramach diagnoz funkcjonalnych realizowane są rozpoznania:

  • poziomu funkcjonowania poznawczego
  • poziomu funkcjonowania społeczno-emocjonalnego
  • poziomu komunikacyjnego
  • procesów neurobiologicznych (diagnozy z Integracji Sensorycznej)