Od listopada 2018 r. w nowej siedzibie Fundacji uruchomiliśmy cotygodniowe spotkania klubowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi. Zajęcia mają na celu nauczyć uczestników m. in. tego jak rozpoznać własne i cudze emocje, jak efektywnie komunikować się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach czy jak współpracować w grupie. Aspekt teoretyczny zajęć poszerzany jest i utrwalany podczas sesji w naturalnym środowisku. Stąd też priorytetem klubów są częste wyjścia do miejsc użyteczności publicznej gdzie uczestnicy generalizują nabyte umiejętności. Zachęcamy do obejrzenia relacji z treningów zewnętrznych na naszym FB.

Zapraszamy na nasze kluby dla osób z Zespołem Aspergera, dzieci, młodzież i dorosłych z autyzmem.