VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„KOMUNIKACJA ORAZ JEJ ALTERNATYWY W ZACHOWANIACH SPOŁECZNYCH OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU”

Lublin, 11 kwietnia 2019 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4

Serdecznie zapraszamy

PROGRAM KONFERENCJI

REGULAMIN UDZIAŁU

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy:

Wydział Nauk o Człowieku  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Fundacja „ALLOT” w Lublinie
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie
Stowarzyszenie „Radość Dawania” w Lublinie

Komitet naukowy:

 • dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – przewodnicząca
 • dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Mirosław Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr Zbigniew Orzeł (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Adam Raczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Dr n. hum. Barbara Winczura (Uniwersytet Wrocławki)
 • Dr n. hum. Monika Suchowierska-Stephany (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 • Dr n. hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Fundacja Allot)

Komitet organizacyjny:

 • Dr n. hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek
 • Mgr Bożenna Kowalik
 • Mgr Ilona Hofman

W trakcie trwania konferencji czynny będzie Punkt Konsultacyjny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w Konferencji i wybranych przez siebie warsztatach. W czasie Konferencji będzie można zakupić publikacje książkowe o tematyce autyzmu. Uczestnicy otrzymają również materiały  konferencyjne.